Mittnerová, A. (2022). Mezinárodní mobility vědecko-výzkumných pracovníků, nové podpůrné nástroje na VŠCHT Praha. Chemické Listy, 116(4), 259–261. https://doi.org/10.54779/chl20220259