Valášek, V., Petrová, M., Světlík, I., Brychová, V., Kubančák, J., & Pachnerová Brabcová, K. (2023). Milníky a vybrané aplikace radiouhlíkového datování. Chemické Listy, 117(2), 94–99. https://doi.org/10.54779/chl20230094