Fenclová, K., Němec, M., & Prášek, T. (2023). Stanovení plutonia a dalších vybraných aktinoidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 117(2), 128–133. https://doi.org/10.54779/chl20230128