Zuzáková, J., Janák, D., Vobecká, E., & Říhová Ambrožová, J. (2023). Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod. Chemické Listy, 117(3), 163–169. https://doi.org/10.54779/chl20230163