Seilerová, L., Sieberová, V., Kratochvíl, B., & Vetchý, D. (2014). Využití samoemulgujících systémů pro zlepšení rozpustnosti a biodostupnosti léčiv. Chemické Listy, 108(10), 956–960. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/450