Cejpek, K. (2014). Vonné a chuťové složky sladů. Chemické Listy, 108(5), 426–435. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/498