Deáková, Z., Ďuračková, Z., & Lehotay, J. (2014). Enantiomérne separácie proteínogénnych aminokyselín na teikoplanínových stacionárnych fázach. Chemické Listy, 108(5), 436–441. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/499