Pilišiová, R., & Paulovičová, E. (2014). Imunochemická a mikrobiologická in vitro diagnostika kandidových infekcií. Chemické Listy, 108(5), 457–461. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/502