Kačeriaková, D., & Špánik, I. (2014). Využitie cyklodextrínov v plynovej chromatografii: príprava kapilárnych kolón s cyklodextrínovými stacionárnymi fázami. Chemické Listy, 108(5), 462–469. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/503