Hrdlička, J., Baierl, P., Holata, L., Čekalová, M., Brandštýl, J., & Vařeka, P. (2014). Fotometrické stanovení fosforečnanů v půdě jako nedestruktivní metoda archeologického výzkumu. Chemické Listy, 108(5), 475–478. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/505