Ševčíková, P., Kašpárková, V., Krejčí, J., & Vltavská, P. (2014). Dynamický rozptyl světla v analýze koloidních systémů. Chemické Listy, 108(5), 479–482. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/506