Ramešová, Š., & Sokolová, R. (2014). Elektrochemická oxidace přírodních barviv používaných na uměleckých památkách. Chemické Listy, 108(5), 507–512. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/511