Göselová, S., Blažková, M., Holubová, B., Karamonová, L., & Rauch, P. (2014). Imunodetekce v laterálním toku na membráně. Chemické Listy, 108(2), 114–119. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/550