Endlová, L., Vrbovský, V., Navrátilová, Z., & Tenkl, L. (2017). Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ve šlechtění řepky olejky. Chemické Listy, 111(8), 524–530. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/56