Krejzová, E., & Bělohlav, Z. (2014). Maskování chuti účinných látek u orálně dispergovatelných tablet. Chemické Listy, 108(1), 17–24. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/567