Vraníková, B., Gajdziok, J., Vetchý, D., Kratochvíl, B., & Seilerová, L. (2013). Systémy kapalina v pevné fázi jako moderní trend zvyšování biologické dostupnosti léčiva. Chemické Listy, 107(9), 681–687. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/611