Mužíková, Z., Baroš, P., Pospíšil, M., & Šebor, G. (2013). Tlak par a oxidační stabilita butanol-benzinových směsí. Chemické Listy, 107(9), 717–722. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/617