Dvořáčková, K., Franc, A., & Kejdušová, M. (2013). Směrování léčiv do tlustého střeva. Chemické Listy, 107(7), 522–529. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/645