Čejková, J. (2013). Hlenka Dictyostelium discoideum: modelový systém nejen pro biology. Chemické Listy, 107(7), 565–572. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/655