Lederer, J. (2017). Ohlédnutí za pátou Mezinárodní chemicko-technologickou konferencí v Mikulově. Chemické Listy, 111(6), 353. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/68