Hájková, A., Vyskočil, V., & Barek, J. (2013). Voltametrické stanovení stopových množství 2-aminofluoren-9-onu s předřazenou prekoncentrací analytu pomocí extrakce na tuhou fázi. Chemické Listy, 107(3), 234–240. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/748