Vavřinová, D., & Matějka, P. (2013). Možnosti využití technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie při analýze přípravku Chamomilla vulgaris. Chemické Listy, 107(3), 245–249. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/750