Vysloužil, J., Dvořáčková, K., Kejdušová, M., & Rabišková, M. (2013). Příprava léčivých mikročástic metodou odpařování rozpouštědla. Chemické Listy, 107(1), 16–23. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/783