Coufalová, L., Kučková, Š., Zeman, A., Šmíd, M., Velčovská, M., & Hynek, R. (2013). Biomineralizace srdečních chlopní. Chemické Listy, 107(1), 54–57. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/788