Slepička, P., Siegel, J., Lyutakov, O., & Švorčík, V. (2012). Nanostrukturovaný povrch polymerů stimulovaný laserem pro elektroniku a tkáňové inženýrství. Chemické Listy, 106(10), 875–883. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/826