Hollas, D., Svoboda, O., Chmela, J., & Slavíček, P. (2012). Fotodynamika vody vyvolaná ionizujícím zářením: molekulární pohled. Chemické Listy, 106(10), 936–944. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/835