Machová, I., Zídková, J., Springer, D., Větvička, V., & Fusek, M. (2012). Stanovení autoprotilátek proti prokathepsinu D v sérech onkologických pacientů. Chemické Listy, 106(8), 769–772. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/874