Bakalár, T., Pavolová, H., & Kaňuchová, M. (2017). Odstraňovanie Cu a Zn iónov z roztokov použitím kalu z úpravy pitných vôd. Chemické Listy, 111(4), 269–274. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/92