Jordao, T. C., & Baťa, R. (2017). Rozbor emisí z letecké dopravy dle posuzování životního cyklu. Chemické Listy, 111(4), 275–281. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/93