Bártová, V., Bárta, J., Kamenová, A., Staňková, A., & Čurn, V. (2012). Charakteristika a potenciál využití antimikrobiálních proteinů a peptidů bramboru (Solanum tuberosum L.). Chemické Listy, 106(5), 365–372. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/941