Adámková, Š., & Petřivalský, M. (2012). Vztah metabolismu a signálních funkcí oxidu dusnatého a polyaminů v rostlinách. Chemické Listy, 106(3), 166–173. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/959