Eichler, Š., Vosmanská, M., Hofmanová, E., & Mestek, O. (2012). Analýza anorganických specií selenu s využitím HPLC a ICP/MS pro sledování mobility selenu v inženýrských bariérách jaderného úložiště. Chemické Listy, 106(3), 189–194. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/963