Václavík, J., Pecháček, J., Přech, J., Kuzma, M., Kačer, P., & Červený, L. (2012). In situ monitoring asymetrické transfer hydrogenace iminů pomocí NMR spektroskopie. Chemické Listy, 106(3), 206–210. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/966