Kullová, L., Kovářík, T., Rieger, D. a Čekalová, M. (2016) „Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení", Chemické listy, 110(8), s. 581–584. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/174 (Viděno: 24 září 2023).