Filip, L. a Zolal, A. (2017) „Perzistentní organické látky v životním prostředí a technologie pro jejich odstraňování", Chemické listy, 111(12), s. 782–788. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2821 (Viděno: 18 duben 2024).