„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(2), s. 136. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2997 (Viděno: 23 červen 2024).