Otřísal, P., Florus, S., Obšel, V., Friess, K., Karkalić, R., Mosteanu, D., Veličković, Z. a Švorc, Ľ. (2019) „Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek", Chemické listy, 113(2), s. 90–96. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3286 (Viděno: 5 březen 2024).