„Reklama" (2019) Chemické listy, 113(5). Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3350 (Viděno: 5 říjen 2022).