„Inzerát" (2019) Chemické listy, 113(5), s. 343. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3361 (Viděno: 27 září 2022).