Hrubý, M., Filippov, S. K., Felklová, V. a Štěpánek, P. (2015) „Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv", Chemické listy, 109(7), s. 482–487. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/339 (Viděno: 25 červen 2024).