Revenco, D., Loula, M., Mestek, O. a Koplík, R. (2019) „Stanovení anorganických nanočástic v biologických materiálech a potravinách analýzou jednotlivých částic hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem", Chemické listy, 113(8), s. 478–484. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3431 (Viděno: 4 říjen 2022).