Culková, E., Lukáčová-Chomisteková, Z., Bellová, R., Melicherčíková, D., Timko, J., Rievaj, M., Györyová, K. a Tomčík, P. (2019) „Možnosti elektrochemickej detekcie peroxidu vodíka", Chemické listy, 113(12), s. 710–717. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3502 (Viděno: 5 únor 2023).