„Reklama" (2020) Chemické listy, 114(1). Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3518 (Viděno: 7 prosinec 2022).