Václavková, J., Kouřilová, P., Vrbková, J., Holub, D., Hajdúch, M. a Džubák, P. (2020) „Proteomická analýza vzorků kondenzátu vydechovaného vzduchu prokázala vysokou reprodukovatelnost hmotnostně spektrometrických měření [Proteomic Analysis of Exhaled Breath Condensate Samples Showed High Reproducibility of Mass Spectrometric Measurements]", Chemické listy, 114(7), s. 470–479. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3641 (Viděno: 30 září 2022).