„Inzerát" (2020) Chemické listy, 114(7), s. 510. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3652 (Viděno: 27 září 2022).