Kromerová, K. a Bencko, V. (2021) „Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede", Chemické listy, 115(1), s. 20–24. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3768 (Viděno: 30 září 2022).