„Inzerát" (2021) Chemické listy, 115(1), s. 78. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3779 (Viděno: 27 září 2022).