„Reklama" (2021) Chemické listy, 115(4). Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3820 (Viděno: 27 září 2022).