Nesměrák, K. a Chalupa, R. (2021) „Dvě vrbnovské transmutace z počátku 18. století a jejich vztah k Univerzitě Karlově, překlad a analýza dobové zprávy", Chemické listy, 115(7), s. 347–355. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3876 (Viděno: 31 březen 2023).