Láníková, J., Blahová, J. a Svobodová, Z. (2021) „Výskyt nesteroidních antiflogistik ve vodním prostředí a jejich účinky na vodní organismy", Chemické listy, 115(9), s. 463–471. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3914 (Viděno: 18 duben 2024).